داستان حکمت آموز کوتاه(به دنیای سیاست خوش آمدی),به دنیای سیاست خوش آمدی,داستان حکیمانه کوتاه,داستان های کوتاه حکیمانه

داستان حکمت آموز کوتاه(به دنیای سیاست خوش آمدی)

داستان حکمت آموز کوتاه(به دنیای سیاست خوش آمدی) از دختر یکی از دوستام پرسیدم که وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ گفت که میخواد رئیس جمهور بشه. دوباره پرسیدم که اگه رئیس جمهور بشی اولین کاری که دوست داری انجام بدی .... ادامه نوشته