داستان کوتاه و جذاب(تقسیم گندم دو برادر مجرد و متاهل),تقسیم گندم دو برادر مجرد و متاهل,داستان کوتاه عاشقانه,داستان کوتاه و آموزنده,داستان کوتاه زیبا, داستان کوتاه جالب

داستان کوتاه و جذاب(تقسیم گندم دو برادر مجرد و متاهل)

داستان کوتاه و جذاب(تقسیم گندم دو برادر مجرد و متاهل) دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که یکی از آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد بود. شب که می شد دو برادر .... ادامه نوشته