داستان حکمت آموز کوتاه(انعکاس اعمال انسان),انعکاس اعمال انسان,نان و مرد گوژپشت,داستان حکیمانه کوتاه,داستان های کوتاه حکیمانه

داستان حکمت آموز کوتاه(انعکاس اعمال انسان)

داستان حکمت آموز کوتاه(انعکاس اعمال انسان) انعکاس اعمال انسان - نان و مرد گوژپشت آن شب در خانه پیر زن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباس‌هایی پاره پشت .... ادامه نوشته