داستان حکمت آموز کوتاه(بی ریاترین بیان عشق به همسر),بی ریاترین بیان عشق به همسر,نهایت عشق,داستان حکیمانه کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(بی ریاترین بیان عشق به همسر)

داستان حکمت آموز کوتاه(بی ریاترین بیان عشق به همسر) بی ریاترین بیان عشق به همسر در مقابل ببر وحشی نهایت عشق ! یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق .... ادامه نوشته