جک زناشویی بی تربیتی

jok

یه یارو دیوونهه ایدز داشته و با آمپول از خودش خون می‌گرفته و میزده به مردم. غضنفر بهش میرسه میگه بزن به من، بزن به من!. یارو فكش میفته میگه بابا این خطرناكه‌ها ایدز می‌گیری‌ها. غضنفر میگه بزن كاریت نباشه. وقتی یارو آمپوله رو بهش میزنه، غضنفر میگه هاهاها چی فكر كردی؟ من كاندوم داشتم

<——– جک زناشویی بی تربیتی ——–>

غضنفر با احساسات زنش بازی می کنه، سه هیچ می بازه

<——– جک زناشویی بی تربیتی ——–>

شما دختر جوونا یادتون نمیاد!!!
.
.
.
.
.
.
ولی یه زمانى دخترا خواستگاراشـــون رو رد میكردن !!

<——– جک زناشویی بی تربیتی ——–>

اردوی دانشجویی بردنمون،
ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺴﺮﺍ ﻋﻘﺐ
ﻣﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﺰﻩ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻗا امیر
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﺪ
ﻣﻨﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺪ “!!!!…
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ
ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻃﻔﻠﮑﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻩ

<——– جک زناشویی بی تربیتی ——–>

طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:

آقازاده دانشگام میرن؟ طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه!

<——– جک زناشویی بی تربیتی ——–>

در دو حالت دخترا کاملا بی دفاعن !
یکی تازه ناخوناشونو لاک زده باشن
یکی هم کفش پاشنه بلند پاشون باشه

این جک ها فقط جک خنده و شاد بودنه و هیچ جنبه دیگری ندارند

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۵
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار