داستان جالب(دفتر سیاه سارا و مادر مریض)

استان جالب(دفتر سیاه سارا و مادر مریض),دفتر سیاه سارا و مادر مریض,داستان جالب, داستان جالب کوتاه, داستان جالب و اموزنده

داستان جالب( دفتر سیاه سارا و مادر مریض)

دفتر سیاه و پاره سارا و مادر مریض
معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد: «سارا …»
دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت: «بله خانوم؟»
معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد: «چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن؟ ها؟ فردا مادرت رو میاری مدرسه، می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم!»
دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد و بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت: «خانوم… مادرم مریضه… اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن… اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد… اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه… اونوقت… اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم… اونوقت قول می دم مشقامو …»
معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت: «بشین سارا …»
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد.
  نتیجه اخلاقی : “زود قضاوت نکنیم.”

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار