آموزش بافت خرگوش ۱

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش

آموزش بافت خرگوش بسیار زیبا(قسمت اول)

در این قسمت از سایت سرزده آموزش بافت خرگوش را برای شما خانمها خوش ذوق و هنرمند در نظر گرفتیم امیدواریم خوشتان بیاد و با نظرهاتون ما را در بهتر شدن سایت یاری نمایید.متشکریم
برای دیدن دیگر تصاویر مربوطه از مطالب پیشنهادی در پایین این بخش استفاده نمایید.
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد.
با هم آموزش بافت خرگوش را دنبال می کنیم:

وسایل لازم:
– کاموای قهوه ای رنگ – کاموای زرد کمرنگ – کاموای قهوه ای روشن
– کاموای سبز رنگ – کاموای سفید رنگ – کاموای زرد پررنگ
– کاموای سبز پررنگ – کاموای صورتی چرک – کاموای سیاه رنگ
– میل شماره ۳ یک جفت – پشم شیشه جهت پر کردن داخل عروسک
کاموا باید به گونه ای باشد که ۲۶ دونه در ۳۶ ردیف با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره ۳ دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر باشد
توضیح:
هر جا که گفته شده یکی اضافه کنید منظور این است که دونه را دوبار ببافید یکی از زیر یکی از رو
بافتن بدن عروسک:
۲۰ دونه با رنگ قهوه ای گردن سربیاندازید و ۱۰ رج ساده ببافید.
بافتن سرشانه ها:
رج افزایشی ۱: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید) چهار بار، شش تا زیر, (یکی اضافه کنید) چهار بار، سه تا زیر، (تعداد دانه ها ۲۸)
رج بعد: از رو ببافید.
رج افزایشی ۲: سه تا زیر، (یکی اضافه کنید, یکی زیر) چهار بار، شش تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر)چهار بار، سه تا زیر (تعداد دانه ها ۳۶)
سه رج ساده ببافید.
رج افزایشی ۳: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها. (تعداد دانه ها ۴۸)
بعد ۲۵ رج ساده ببافید.

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش
بافتن ران:
رج افزایشی ۱: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید) ۶ بار، ۱۸ تا زیر، (یکی اضافه کنید) ۶ بار، ۹ تا زیر (تعداد دانه ها ۶۰)
رج بعد: از رو ببافید.
رج افزایشی ۲: نه تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) ۶ بار، ۱۸ تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) ۶ بار، ۹ تا زیر (تعداد دانه ها ۷۲)
سه رج ساده ببافید.
رج افزایش ۳: ده تا زیر، (یکی اضافه کنید، ۲ تا زیر) ۶ بار، ۱۸ تا زیر، (یکی اضافه کنید، ۲ تا زیر) ۶ بار، ۸ ت ازیر (تعداد دانه ها ۸۴)
بعد ۲۷ رج ساده ببافید.
رج کاهشی ۱: (۲ تا زیر، دو تا یکی، ۲ تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۷۰)
بعد ۵ رج ساده ببافید.
رج کاهشی ۲: (۲ تا زیر، دو ت ایکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۵۶)
بعد ۳ رج ساده ببافید.
رج کاهشی ۳: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۴۲)
بعد ۳ رج ساده ببافید.
رج کاهشی ۴: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۲۸)
رج بعد: از رو ببافید.
رج کاهشی ۵: (دو تایکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۱۴)
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از درون دانه های باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش
بافتن سر عروسک:
۱۳ دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و دو رج ساده ببافید
رج افزایشی ۱: بعد از هر دونه یکی اضافه کنید (تعداد دانه ها ۲۶)
رج بعد: از رو ببافید
رج افزایشی ۲: (یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۳۹)
بعد ۳ رج ساده ببافید
رج افزایش ۳: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۵۲)
بعد ۵ رج ساده ببافید.
بافتن گونه ها:
رج افزایشی: ۱۱ تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) چهار بار، ۱۵ تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر) ۴ بار، ۱۰ تا زیر (تعداد دانه ها ۶۰)
بعد ۳ رج ساده ببافید
رج کاهشی ۱: (۴ تا زیر، دو تا یکی، ۴ تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۵۴)
بعد ۵ رج ساده ببافید
رج کاهشی ۲: (۴ تا زیر، دو تا یکی، ۳ تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۴۸)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی ۳: ۸ ت ازیر، (دو تا یکی) چهار بار، ۱۶ تا زیر، (دو تا یکی) چهار بار، ۸ تا زیر (تعداد دانه ها ۴۰)
بعد ۵ رج ساده ببافید
بافتن قسمت جلو:
رج کاهشی ۱: (یکی زیر، دو تا یکی، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۳۰)
بعد ۷ رج ساده ببافید
رج کاهشی ۲: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۲۰)
بعد ۳ رج ساده ببافید
رج کاهشی ۳: یکی زیر، (دو تایکی) نه بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۱۱)
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دانه های میل رد کرده بکشید و محکم کنید.

آموزش بافت خرگوش,آموزش بافت خرگوش با دو میل, آموزش بافت خرگوش بافتنی, آموزش بافت عروسک خرگوش
بافتن پشت گوشها (دو عدد ببافید):
ابتدا ۸ دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و ۱۲ رج ساده ببافید
یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید
بعد ۷ رج ساده ببافید
بعد ۸ رج آخر را سه بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها ۱۶)
بعد ۴ رج ساده ببافید
یک دونه در ابتدا و انتهای رج کم کنید
بعد ۳ رج ساده ببافید
بعد ۴ رج آخر را یکبار دیگر ببافید (تعداد دانه ها ۱۲)
یک دونه در ابتدا و انتهای دو رج بعد کم کنید (تعداد دانه ها ۸)…کور کنید.
بافتن آستر گوشها (دو عدد ببافید):
با رنگ قهوه ای روشن همانطور که در بالا برای قسمت پشت گوشها گفته شد ببافید
بافتن دندانها (یک عدد ببافید):
ابتدا ۴ دونه با رنگ سفید سربیاندازید و ۳ رج ساده ببافید
بعد ۳ رج از رو برای خط تا ببافید
بعد ۲ رج ساده ببافید، با رج زیر شروع کنید.. کور کنید
بافتن دماغ (یک عدد ببافید)
ابتدا ۱۴ دونه با رنگ صورتی چرک سربیاندازید
رج افزایشی: دو تا زیر، (یکی اضافه کنید، یکی زیر، یکی اضافه کنید، سه تا زیر) دو بار، (تعداد دانه ها ۱۸)
۳ رج ساده ببافید و با رج رو شروع کنید
رج کاهشی ۱: (۳ تا زیر، دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، یکی زیر) دو بار، ۲ تا زیر (تعداد دانه ها ۱۴)
رج کاهشی ۲: (۲ تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو) دو بار (تعداد دانه ها ۱۰)
رج کاهشی ۳: یکی زیر، (دو تا یکی، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی را به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۶)
کاموا را ببرید مقداری نگه دارید و از داخل دانه های روی میل عبور داده بکشید و محکم کنید
بافتن موها (یک عدد):
ابتدا ۲۷ دونه با رنگ قهوه ای سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
رج کاهشی ۱: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۱۸)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی ۲: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۹)
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید و از داخل دون های میل عبور داده بکشید و محکم کنید
بافتن ساق پاها (دو عدد ببافید)
ابتدا ۱۸ دونه با رنگ قهوه ای سربیانداید و ۱۰ رج ساده ببافید
با رنگ قهوهای روشن بافت را ادامه دهید و ۶ رج ساده ببافید….کور کنید
بافتن پاها (دو عدد ببافید):
ابتدا ۱۴ دونه با رنگ قهوه ای روشن برای پشت پاها سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
رج افزایشی ۱: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، ۳ تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۱۸)
رج بعد: از رو ببافید.
رج افزایشی ۲: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، ۵ تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۲۲)
بعد ۱۵ رج ساده ببافید.
رج افزایشی ۳: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، ۷ تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۲۶)
بعد ۳ رج ساده ببافید.
رج افزایشی ۴: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، ۹ تا زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۳۰)
بعد ۳ رج ساده ببافید.
رج افزایشی ۵: یکی زیر، (یکی اضافه کنید، ۱۱ تازیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) دو بار، یکی زیر (تعداد دانه ها ۳۴)
بعد ۷ رج ساده ببافید.
رج کاهشی ۱: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، ۱۲ تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها ۳۰)
رج بعد از رو ببافید.
رج کاهشی ۲: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، ۱۰ تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها ۲۲)
رج بعد از رو ببافید.
رج کاهشی ۳: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، ۸ تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها ۲۲)
رج بعد از رو ببافید.
رج کاهشی ۴: یکی زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، ۶ تا زیر، دو تا یکی) دو بار، یکی زیر (تعداد دونه ها ۱۸)
رج بعد از رو ببافید…کور کنید.
بافتن چنگال پاها:
ابدا ۱۲ دونه ا رنگ صورتی چرک سربیاندازید
رج کاهشی ۱: ۴ تا زیر، (یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر،دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، دو تا یکی، ۴ تا زیر (تعداد دونه ها ۱۰)
رج کاهشی ۲: ۳ تا رو، دو تا یکی از رو، دو تا یکی از رو، ۳ تا رو (تعداد دانه ها ۸)
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید
بافتن دم (یکی ببافید):
ابتدا ۱۸ دونه با رنگ سفید سربیاندازید و ۲ رج ساده ببافید
رج افزایشی ۱: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، یکی زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۲۴)
بعد ۳ رج ساده ببافید
رج افزایشی ۲: (یکی زیر، یکی اضافه کنید، ۲ تا زیر) تا انتها (تعداد دانه ها ۳۰)
بعد ۷ رج ساده ببافید
رج کاهشی ۱: (یکی زیر، دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۲۰)
رج بعد: از رو ببافید
رج کاهشی ۲: (دو تا یکی) تا انتها (تعداد دانه ها ۱۰)
کاموا را ببرید و مقداری نگه دارید از داخل دانه های میل عبور داده بکشید و محکم کنید.

ادامه آموزش این بافت زیبا را در لینک زیر مشاهده نمایید.

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار