داستان ارزش پدر

داستان ارزش پدر

پدر دستشو میندازه دوره گردن پسرش میگه پسرم من شیرهستم یا تو؟
پسر میگه : من..!
پدر میگه : پسرم من شیرم هستم یا تو؟!
پسر میگه : بازم من شیرم…
پدر عصبانی میشه دستشو از رو شونه پسرش بر میداره میگه : من شیرهستم یا تو!؟
پسر میگه : بابا تو شیری…!
پدر میگه : چرا دفعه ی  اول و دوم گفتی من حالا میگی تو ؟
پسر گفت : آخه دفعه های قبلی دستت رو شونم بود فکر میکردم یه کوه پشتمه اما حالا…

منبع:asriran.com

گردآوری : گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار