داستان حکمت آموز کوتاه(پلنگ و حیوانات بیمار باغ وحش)

Leopard-and-sick-animals-zoo

داستان حکمت آموز کوتاه(پلنگ و حیوانات بیمار باغ وحش)

در حیوانات وحشی یک پارک ملی بیماری عجیبی افتاده بود و هر روز گروهی از وحوش تلف می شدند. پس از بررسی معلوم شد که دلیل آن این است که پلنگ ها را معدوم کرده اند و گله حیوانات از تحرک افتاده و موردهای بیمار که قبلا به وسیله پلنگ حذف می شدند، سکوی پرواز بیماری ها شده اند و مرگ دسته جمعی نزدیک است.
از پارک دیگری پلنگ آوردند، جنبش و تحرک برقرار شد و وحوشی که سکوی انتشار بیماری و موطن میکروبها و آفتها بودند، یکی یکی حذف شدند. خطر برطرف شد و نشاط وحوش به آنها برگشت.

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار