اس ام اس فلسفی (۲)

اس ام اس فلسفی 2

 تعداد آدم‌های بی‌استعداد خیلی کمه
اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده . . .


∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
عشق ورزیدن به کسی که شما را تحقیر میکند مثل آب خوردن از لبه تیغ است . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود :
نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
متاسفانه
پشت درِ اتاق عمل
جایی که همه مومن و مسلمان می‌شوند !
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
تنها زمانی موانع را می بینید
که چشم را از هدف برداشته اید . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
زیبارویی که می داند  زیبایی ماندنی نیست
پرستیدنی است . . .
(ارد بزرگ)
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
بی احساس و بی عاطفه بودن ، انسان را از واقعیت دور میکند
امیر احساسات باشیم ، نه اسیر آن . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدم بیدی ، سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان میبخشد ، نارون شاخه ی خود را به کلاغ . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
آرزو سرابی است که اگر نابود شود ، همه از تشنگی خواهند مرد . . .
(اسکار وایلد)
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
عاشق کسی است که تشخیص دهد :
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
معنای حقیقی در سکوتت را  . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
زن همیشه سن خود را از تاریخ ازدواج حساب می کند ، نه تاریخ تولد !
(ارهارد)
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند
اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
آنان که به زین اسب خود می نازند ، در وقت مسابقه چرا می بازند ؟
دنیا که شبیه کوچه بن بست است ، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
آدمهای بزرگ ، کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند
کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
کلیدها به همان سادگی که درها را باز می کنند
به همان آسانی هم قفل می کنند . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
کسی که درباره همه چیز می اندیشد
درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد . . .
(ضرب المثل چینی)
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
ایمان یک باره نیست ، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایی پــیش مــی آیــد
کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد . . .
∞∞∞∞اس ام اس فلسفی∞∞∞∞
بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن
که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است . . .

گردآوری : گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار