ورزش آرنج تنیس بازان

آرشیو : ورزش درمانی

ورزش آرنج تنیس بازان,ورزش آرنج,ورزش آرنج دست,ورزش درمانی آرنج,ورزش برای آرنج,ورزش آرنج,ورزش تقویت آرنج,ورزش های آرنج,ورزش درد آرنج,ورزش برای درد آرنج,ورزش های آرنج

ورزش آرنج تنیس بازان

مروری کوتاه بر بیماری آرنج تنیس بازان

-آرنج تنیس بازان بدلیل فشاری که بر تاندون های ساعد وارد می شود، بروز پیدا می کند. بیمار ممکن است در بازو و تاندون در آرنج اش احساس درد داشته باشد.
-این بیماری اغلب به آسانی درمان شده و درد در طول دو هفته بهبود پیدا می کند.
-اگر برایتان ممکن است از انجام حرکات تکراری با آرنج و دست پرهیز کنید.
-برای تسکین درد می توانید از مسکن ها استفاده کنید. مصرف مسکن قبل از ورزش کردن به شما کمک می کند بدون درد اضافه به فعالیت خود ادامه دهید.
-از کمپرس یخ یا شیشه آب داغ برای محافظت از مفاصل خود کمک بگیرید.
-ورزش هایی را که در اینجا پیشنهاد کرده ایم انجام دهید تا دردتان تسکین پیدا کرده و از علائم آینده نیز جلوگیری شود.

ورزش آرنج تنیس بازان,ورزش آرنج,ورزش آرنج دست,ورزش درمانی آرنج,ورزش برای آرنج,ورزش آرنج,ورزش تقویت آرنج,ورزش های آرنج,ورزش درد آرنج,ورزش برای درد آرنج,ورزش های آرنج

۱-چرخش مچ همراه با وزنه

همانند تصویر این تمرین را انجام دهید. درحالیکه وزنه ای سبک در دست دارید مثلا یک قوطی نوشابه، این تمرین را تکرار کنید.

ورزش آرنج تنیس بازان,ورزش آرنج,ورزش آرنج دست,ورزش درمانی آرنج,ورزش برای آرنج,ورزش آرنج,ورزش تقویت آرنج,ورزش های آرنج,ورزش درد آرنج,ورزش برای درد آرنج,ورزش های آرنج
۲-خم کردن آرنج
صاف بایستید و بازوی خود را به یک طرف پایین بیاورید. بازوی خود را به آرامی به سمت بالا خم کنید، تا جاییکه دستتان به شانه رسیده و آن را لمس کند. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. این تمرین را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

ورزش آرنج تنیس بازان,ورزش آرنج,ورزش آرنج دست,ورزش درمانی آرنج,ورزش برای آرنج,ورزش آرنج,ورزش تقویت آرنج,ورزش های آرنج,ورزش درد آرنج,ورزش برای درد آرنج,ورزش های آرنج
۳-خم کردن مچ
بازویتان را صاف و مستقیم و در حالیکه کف دستتان رو به پایین است روبروی خود نگه داشته و به آرامی مچ دستتان را به سمت پایین خم کنید. از دست مخالف برای فشار آوردن به دست و به سمت بدنتان استفاده کرده و ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. مچ دست را صاف کنید. به آرامی دست کشیده را به سمت عقب خم کرده و با استفاده از دست مخالف انگشتان را به سمت عقب بکشید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در این حالت بمانید. این تمرین را ۳ بار برای هر مچ تکرار کنید.

ورزش آرنج تنیس بازان,ورزش آرنج,ورزش آرنج دست,ورزش درمانی آرنج,ورزش برای آرنج,ورزش آرنج,ورزش تقویت آرنج,ورزش های آرنج,ورزش درد آرنج,ورزش برای درد آرنج,ورزش های آرنج
۴-بلند کردن مچ
آرنج را به شکل زاویه قائمه خم کنید. وزنه ای سبک مثلا قوطی نوشابه را در دست بگیرید، کف دست باید رو به بالا باشد. مچ را به آرامی به سمت خود خم کنید. ۵ ثانیه در این حالت مانده و سپس به آرامی دست را آزاد کنید. این تمرین را ۳ مرتبه با ۱۰ تکرار انجام دهید.

ورزش آرنج تنیس بازان,ورزش آرنج,ورزش آرنج دست,ورزش درمانی آرنج,ورزش برای آرنج,ورزش آرنج,ورزش تقویت آرنج,ورزش های آرنج,ورزش درد آرنج,ورزش برای درد آرنج,ورزش های آرنج
۵-چرخش مچ
آرنج را به شکل زاویه قائمه خم کرده و در حالیکه کف دست به سمت بالاست، آن را باز نگه دارید. مچ را به آرامی بچرخانید، در این حالت کف دست به سمت زمین خواهد بود. ۵ ثانیه در این حالت بمانید، و سپس به آرامی دست را آزاد کنید. این تمرین را ۳ مرتبه با ۱۰ تکرار انجام دهید.

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار