تزیین نقل یادبود – سری سوم

این روزها مد شده است . که در مراسم عقد عروس خانم ها و آقا دامادها به عنوان یادبود هدیه ای به مهمان ها می دهند.شما می توانید نمونه هایی از تزیینات نقل های عقد را تماشا کنید .

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

 تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

  تزیین نقل یادبود مراسم عقد

 

تزیین نقل یادبود , مدل نقل یادبود

 

گردآوری » تزئینات سرزده
منبع : mihanmode

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار