اعمال اعتکاف چیست؟

اعمال اعتکاف چیست؟

اعمال اعتکاف چیست؟ لیالی البیض چه روزهایی است؟ به روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه ایام البیض گویند که برایش اعمالی روایت شده است: شب سیزدهم مستحب است در هر یک از ماه رجب و شعبان و رمضان، در شب سیزدهم دو رکعت .... ادامه نوشته