داستان کوتاه و جذاب (چرا انوشیروان عادل بود),چرا انوشیروان عادل بود,انوشیروان عادل,انوشیروان,داستان کوتاه خنده دار,داستان کوتاه طنز,داستان کوتاه زیبا

داستان کوتاه و جذاب (چرا انوشیروان عادل بود)

داستان کوتاه و جذاب (چرا انوشیروان عادل بود) انوشیروان یکی از بزرگترین پادشاهان ساسانی بود. انوشیروان را معلمی بود. گویند روزی معلم او را بدون تقصیری بیازرد. انوشیروان کینه او را در دل گرفت تا به پادشاهی رسید. آن گاه از .... ادامه نوشته