اولین زیارت عاشورا,اولین بار چه کسی زیارت عاشورا را خواند,زیارت عاشورا

اولین زیارت عاشورا

اولین زیارت عاشورا اولین بار چه کسی زیارت عاشورا را خواند درباره زیارت عاشورا برای خیلی ها سؤال پیش اومده که این زیارت از طرف چه کسی صادر شده؟ کدام یک از معصومین این زیارت را خوانده و از او دست به .... ادامه نوشته