داستان جالب (ایثار پلیکان و جوجه های قدرناشناس),ایثار پلیکان و جوجه های قدرناشناس,داستان آموزنده, داستان آموزنده خیلی کوتاه

داستان جالب (ایثار پلیکان و جوجه های قدرناشناس)

داستان جالب (ایثار پلیکان و جوجه های قدرناشناس) آیا می دانید یکی از نمادهای مقدس در آیین مسیحیت پلیکان است؟ دلیل آن این است در صورت نبودن غذا ، پلیکان نوک خود را به گوشتش فرو می برد و از آن .... ادامه نوشته