بارداری ناخواسته دوران عقد,بارداری ناخواسته,بارداری ناخواسته + سقط

حاملگی ناخواسته + سقط جنین

حاملگی ناخواسته + سقط جنین بارداری ناخواسته حاملگی های ناخواسته یکی از مشکلات بهداشتی و اجتمــاعـــــی می باشد، به طوری که هر ساله حدود 200 میلیون حاملگی در سراسر جهان روی می دهد که تقریبا یک سوم آنها ناخواسته است.از این تعداد .... ادامه نوشته