اگر دختری از پسری خوشش بیاد چکار کند,خواستگاری دختر از پسر,با خواستگاری دختر از پسر موافقید

اگر دختری از پسری خوشش بیاد چکار کند

اگر دختری از پسری خوشش بیاد چکار کند خواستگاری دختر از پسر اولین گام ازدواج، خواستن و به اصطلاح، «خواستگاری کردن» است؛ اما عرف و فرهنگ جامعه ما خواستگاری را اقدامی مردانه می داند. حال اگر در این میان دختری به پسری .... ادامه نوشته