داستان کوتاه آموزنده (فرشته بیکار),فرشته بیکار,داستان فرشته بیکار, فرشته ی بیکار, داستان فرشته ی بیکار

داستان کوتاه آموزنده (فرشته بیکار)

داستان کوتاه آموزنده فرشته بیکار و شکرگزاری به درگاه خداوند روزی مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند و تند تند .... ادامه نوشته