داستان کوتاه آموزنده(مکر و حیله زن),ازدواج با دختر کر و لال و کور قاضی,داستان مکر و حیله زن,داستان مکر و حیله زنان,کتاب مکر زن

داستان کوتاه آموزنده(مکر و حیله زن)

داستان کوتاه آموزنده(مکر و حیله زن و ازدواج با دختر کر و لال و کور قاضی) روزی، روزگاری مردی تصمیم گرفت کتابی بنویسد به اسم مکر زن. زنی از این قضیه باخبر شد و راه افتاد پرسان پرسان خانه آن مرد .... ادامه نوشته