نماز شب زفاف, نماز شب اول زفاف, نماز زفاف

نماز شب زفاف

نماز شب زفاف نماز شب اول زفاف شماری از عروس و دامادها نگاهی آسمانی به ازدواج خود ندارند هر چه هست همین شهوت جنسی است که باید ارضاء شود. بنابراین ممکن است حتی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را .... ادامه نوشته