دوران بارداری و قرآن,قرآن دوران بارداری,قرآن حاملگی

دوران بارداری با قرآن

دوران بارداری با قرآن بارداری و خواندن قرآن در دوران بارداری چه سوره هایی برای جنین مفید است و به صالح شدن فرزند کمک میکند؟ در روایات‌، قرائت برخی از سوره‌های قرآن‌، به زن باردار، توصیه شده که برای خود و حملش‌، مؤثر .... ادامه نوشته