بارداری چند هفته است,دوران بارداری چند هفته است,کل بارداری چند هفته است

بارداری چند هفته است؟ + مرجع کامل

بارداری چند هفته است؟ + مرجع کامل دوران بارداری چند هفته است؟ حاملگی با ترکیب سلول جنسی  مرد وزن شروع می شود . مدت یک بارداری طبیعی حدود ۳۸ هفته از زمان شروع حاملگی تا تولد نوزاد است .  مدت حاملگی در .... ادامه نوشته