رابطه خواب با چاقی

 رابطه خواب با چاقی آیا لاغری و چاقی با کم خوابی ارتباط دارد؟ تحقیقات جدید که در اروپا انجام شده است بیانگر این است که لاغری و چاقی با نحوه خوابیدن بسیار ارتباط دارد. پژوهشگران در این نتایج کشف کردند که لاغری .... ادامه نوشته