داستان حکمت آموز کوتاه(زورآزمایی خورشید و باد),زورآزمایی خورشید و باد,داستان حکمت آمیز,داستان حکمتی,داستان حکیمانه کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(زورآزمایی خورشید و باد)

داستان حکمت آموز کوتاه(زورآزمایی خورشید و باد) روزی خورشید و باد با هم در حال گفتگو بودند و هر کدام نسبت به دیگری ابراز برتری می کرد. باد به خورشید می گفت که من از تو قوی تر هستم، خورشید هم .... ادامه نوشته