داستان کوتاه آموزنده (کریم واقعی),کریم واقعی,قلیان کریم خان زند,کریم واقعی کیست؟,قلیان کریم خان زند و کریم واقعی

داستان کوتاه آموزنده (کریم واقعی)

داستان قلیان کریم خان زند و اینکه کریم واقعی کیست؟ درویشی تهی‌ دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می‌کرد. چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره ای به او کرد. کریم خان دستور داد درویش را به داخل .... ادامه نوشته