داستان حکمت آموز کوتاه(لاک پشت کوچولو و آوردن نمک),لاک پشت کوچولو و آوردن نمک,داستان حکمت آموز کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(لاک پشت کوچولو و آوردن نمک)

داستان حکمت آموز کوتاه(لاک پشت کوچولو و آوردن نمک) یک روز خانواده لاک پشتها تصمیم گرفتند که به پیک نیک بروند. از آنجا که لاک پشت ها به صورت طبیعی در همه موارد یواش عمل می کنند، هفت سال طول کشید .... ادامه نوشته