محرم آمد ماه غم آمد,نوحه محرم آمد ماه غم آمد,مداحی محرم آمد ماه غم آمد

محرم آمد ماه غم آمد

محرم آمد ماه غم آمد محرم آمد  ماه غم آمد  بزن بر سر و بر سینه , مه ماتم آمد  حسین ای عشقم  حسین ای ماهم  رحم ده ای نازنینم , من که گمراهم  شدم دیوانه  بی " می "  و پیمانه  ساقی گر چشم تو شد  ساغر نخواهد..  دلآرام من  سرت جان من  دو .... ادامه نوشته