داستان حکمت آموز کوتاه(چنگیزخان مغول و شاهین پرنده),چنگیزخان مغول و شاهین پرنده,داستان حکیمانه کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(چنگیزخان مغول و شاهین پرنده)

داستان حکمت آموز کوتاه(چنگیزخان مغول و شاهین پرنده) یک روز صبح، چنگیزخان مغول و درباریانش برای شکار بیرون رفتند. همراهانش تیرو کمانشان را برداشتند و چنگیزخان شاهین محبوبش را روی ساعدش نشاند. شاهین از هر پیکانی دقیق تر و بهتر بود، .... ادامه نوشته