دوران بارداری با قرآن

دوران بارداری و قرآن,قرآن دوران بارداری,قرآن حاملگی

دوران بارداری با قرآن

بارداری و خواندن قرآن

در دوران بارداری چه سوره هایی برای جنین مفید است و به صالح شدن فرزند کمک میکند؟

در روایات‌، قرائت برخی از سوره‌های قرآن‌، به زن باردار، توصیه شده که برای خود و حملش‌، مؤثر است که در این جا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم‌:
۱. سوره مبارکه ذاریات‌:پیامبر اکرم‌فرمود:اگر سوره ذاریات همراه زن حامله باشد، در آسان وضع حمل نمودن‌، موثر است‌.(۱) همچنین فرمود:اگر سوره ذاریات‌، بر زن حامله خوانده شود، حملش آسان می‌شود.(۲)
۲. سوره مبارکه فجر:پیامبر اکرم‌فرمود:اگر زن حامله‌، این سوره را بخواند، خداوند فرزند مبارکی به او عطا می‌کند.
۳. سوره مبارکه حجرات‌:پیامبر(ص) فرمود:هر که سوره حجرات را بخواند، برای حفظ جنینش از خطرها و سقط، موثر است‌.(۳)
۴ . در برخی از نوشته‌ها و جزوه‌ها درباره سفارش به زنان باردار آمده که تا چهار ماهگی ۴۰ مرتبه سوره یس را بخوانید و کندور بخورید که برای هوش مفید است، مشهور است که کندور در زیاد شدن هوش کودک مؤثر است.
پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می‌فرماید: به زنان باردار خود کندور بخورانید که فرزند شما چون در شکم مادر با کندور تغذیه شود عقلش محکم می‌شود و اگر پسر باشد شجاع می‌شود.(۴).

بارداری و تلاوت قرآن

اگرخانم باردار که شرایط حساسی را می گذراند به این عبادات و اذکارمشغول شود آرامش دل پیدا می کند چون خدا می فرماید ذکرمن باعث آرامش است و وقتی مادرآرامش یافت درسلامت جسمی وروحی جنین تاثیرمستقیم دارد و انشاءالله فرزندی صالح و سالم به دنیاخواهدآمد.

قرآن دوران بارداری

خواندن قرآن در ماه اول :

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس والصافات بخواند وبه شکم بدمد.صبح هاکمی سیب شیرین بخورد. روزهای جمعه قبل ازصبحانه انارمیل کند و قبل ازطلوع آفتاب اندکی ازتربت سیدالشهدا علیه السلام بخورد.نمازهای یومیه رادراول وقت به جاآوردو قبل از نماز اذان و اقامه بگوید و دروقت گفتن اذان و اقامه دست راروی شکم بگذارد.هرروزبردو عدد خرما سوره قدربخواند وآن راناشتا بخورد.

خواندن قرآن در ماه دوم:

روزهای پنجشنبه و جمعه سوره ملک را تلاوت کند. روزپنج شنبه ۱۴۰ مرتبه و روزجمعه صدمرتبه صلوات با (وعجل فرجهم) بگوید.دست را روی شکم بگذارد و صلوات کبیر بخواند(اللهم صل علی محمد وآل محمدوعجل فرجهم واهلک عدوهم والعن اعدائهم من الجن والانس من الاولین والآخرین). هرهفته گوشت با قدری شیر و سیب شیرین تناول کند.هرروز بردو عدد عناب سوره توحید بخواند و آن راناشتا بخورد.

خواندن قرآن در ماه سوم:

روزهای پنجشنبه و جمعه سوره آل عمران راقرائت کند.۱۴۰ مرتبه صلوات با(وعجل فرجهم)بخواند. قبل ازنمازدست راروی شکم گذارده و صلوات کبیر رابخواند. هرهفته مقداری گندم گوشت وشیر میل کرده و صبح هاکمی عسل تناول نماید. هرروزبریک عددسیب آیه الکرسی بخواند و آن راناشتا بخورد. همچنین مقداری کندر به اندازه یک عدس ناشتا بخورد.

خواندن قرآن در ماه چهارم:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره دهر بخواند. درتمام نمازها دریک رکعت سوره قدرراتلاوت کند. بعدازنمازدست راروی شکم گذارده سوره قدروکوثروصلوات کبیررابخواند و بعدازآن بگوید: ربناهب لنا من ازواجنا وذریاتناقره اعین وجعلناللمتقین اماما. هفت مرتبه (استغفرالله واتوب الیه)بگوید. هرروزبعدازنمازها۱۴۰ مرتبه صلوات بفرستد. سیب شیرین وعسل وانارمیل کند. ازاول ماه چهارم نمازشب بخواند (درصوت امکان نیمه شب واگرموفق نشدقضای آن راترک نکند.)هرروزبردو عدد انجیرسوره والتین بخواند وآن راناشتا بخورد. ضمنا نام کودک قبل ازچهارماه وده روزانتخاب شود(روایت داریم برای پسرمحمد یاعلی وبرای دخترفاطمه نام بگذاریدتا سالم بماند انشاءالله)

خواندن قرآن در ماه پنجم:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره فتح تلاوت کند. دریک رکعت نمازسوره نصربخواند و بعدازنماز دست راروی تربت کربلا کشیده برشکم بمالد. هرروزصبح مقداری خرما تناول نماید. ازابتدای ماه پنجم دروقت نماز دست برروی شکم نهاده اذان واقامه بگوید. هرروزبریک عدد تخم مرغ سوره حمد بخواند وآن را ناشتا بخورد.

خواندن قرآن در ماه ششم:

روزهای پنجشنبه وجمعه سوره واقعه راقرائت کند. شبها دریک رکعت نمازسوره والتین بخواند.بعدازهرنمازدست برتربت امام حسین کشیده برشکم بمالد. پس ازصرف صبحانه انجیر و زیتون میل کند و سعی کند درروز یا شب مقداری مغز استخوان بخورد و ازخوردن دنبه بپرهیزد. هرروزیک عدد اناررا پس ازخواندن سوره فتح ناشتا بخورد.

خواندن قرآن در ماه هفتم:

ازماه هفتم به بعد پس ازنمازصبح سوره انعام رابربادام بخواند وسپس آن رابخورد و این کارراتا چهل روز ادامه دهد.خواندن اذان و اقامه و نمازشب رافراموش نکند. روزهای دوشنبه سوره نحل و روزهای پنجشنبه وجمعه سوره یس وتبارک ودرتمام ماههای هفتم و هشتم و نهم سوره نورراقرائت کند و درنمازیومیه سوره قدروتوحیدرابخواند. روزی ۱۴۰مرتبه صلوات بفرستد. ازخوردن خربزه بعد از هرغذا کوتاهی نکند لکن قبل و بعد ازآن آب میل نکند. هرروزبر یک عدد (به)سوره یس بخواند وآن راناشتابخورد. همچنین ازماه هفتم به بعد پنج سوره قرآن راکه با تسبیح شروع میشود تلاوت کند که عبارتنداز: حدید,حشر,صف,جمعه, و تغابن.

خواندن قرآن در ماه هشتم:

علاوه برموارد ذکرشده درماه هفتم به موارد زیرعمل شود روزهای شنبه بعد از نمازصبح سوره قدر۱۰ مرتبه. روزهای یکشنبه بعدازنماز صبح سوره والتین دومرتبه. روزهای دوشنبه سوره یس. روزهای سه شنبه سوره فرقان، روزهای چهارشنبه سوره دهر، روزهای پنجشنبه سوره محمد (صلی الله علیه وآله)وروزهای جمعه سوره صافات تلاوت نماید. ازخوردن ماست شیرین وعسل کوتاهی نکند. هرروزجمعه ناشتا انارشیرین میل کند. درصورتیکه ضررنداشته باشد هفته ای یک بارسرکه بخورد.

خواندن قرآن در ماه نهم:

بهتراست غذای اوکباب باشد. ادویه نخورد. خرمامیل کند. برای سلامتی امام زمان علیه السلام گوسفندی را ذبح کرده ازآن بخورد. درنمازظهریاعصرسوره والعصروسوره ذاریات بخواند. درروزهای پنجشنبه سوره حج و درروز جمعه سوره فاطر را تلاوت کند. هرروزمقداری راه برود. به عکس و آئینه کمترنگاه کند. هرروز برمقداری شیر و خرما سوره دهربخواند وآن را ناشتا بخورد.

ادعیه دوران بارداری

توصیه هائی که بصورت کلی بیان شده است:

۱ _ همیشه باوضوباشد مخصوصا هنگام خوردن غذا.

۲_ شبها به آئینه نگاه نکند.

۳_ باکوشش تمام ازگناهان بپرهیزد.

۴_ حتی الامکان مستحبات راانجام دهد.

۵_ آرامش خودراحفظ کندوعصبانی نشود.

۶_ باگذاشتن نوارقرآن وخواندن قرآن به صورت روزانه میتواند به حافظ قرآن شدن فرزندخودکمک کند.

۷_ خواندن تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعدازهرنمازوشب قبل ازخواب.

۸_ خواندن چهل روززیارت عاشوراباصدلعن وصدسلام ودعای علقمه.

۹_ خواندن چهل روز سوره یس ودمیدن به اناروخوردن آن.

۱۰_ خواندن چهل بارسوره یوسف ودمیدن به سیب وخوردن آن.

ادعیه دوران بارداری

۱۱_ خواندن چهل باردعای توسل.

۱۲_ خواندن چهل روز زیارت جامعه.

۱۳_ خواندن چهل روززیارت آل یس ودعای بعدآن.

۱۴_ خواندن چهل شب جمعه دعای کمیل.

۱۵_ خواندن چهل روزجمعه دعای ندبه.

۱۶_ خواندن چهل عصرجمعه دعای سمات.

۱۷_ خواندن چهل شب جمعه ویاچهل شب سوره حدید,حشر,تغابن,جمعه,وصف قبل ازخواب.

۱۸_ خواندن حداقل چهل شب نمازشب.

۱۹_ چهل روزجمعه غسل جمعه کردن.

۲۰_ یک ختم قرآن کردن بخصوص برای سلامتی امام زمان.

ادعیه دوران بارداری

۲۱_ خواندن چهل بارحدیث کساء وزیارت امام زمان علیه السلام.

۲۲_ خواندن چهل روزدعای عهدبعدازنمازصبح.

۲۳_ خواندن سوره توحیددرهرروزپنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.

۲۴_ خواندن سوره قدردرهرروز پنجاه مرتبه بعدازنمازصبح.

۲۵_ هرروز۱۴۰ مرتبه ذکرصلوات.

۲۶_ هفتادباراستغفاربعدازنماز.

۲۷_ خوردن مویزبه مدت چهل صبح ناشتا هرروز۲۱ عددبا۲۱ بسم الله الرحمن الرحیم.

۲۸_ درموقع تکان خوردن بچه دست روی شکم بگذاردوصلوات وسوره توحیدراتلاوت کند.

۲۹_ به فکرخدابودن ورفع حوائج مردم راکردن ودرچهره افرادمومن وزیبارونگاه کردن ورفت وآمدنکردن باافرادی که مشکل اخلاقی دارندورفتن به زیارت ودوری ازمعاصی بخصوص دروغ وغیبت ونمازاول وقت خواندن وزمزمه کردن نام زیبا ودلربا ودلنشین الله الله الله …..وبه صوت قرآن گوش دادن.

۳۰_ برای صبورشدن بچه دست راروی شکم گذارده سوره والعصر رابخواند.

ادعیه دوران بارداری

۳۱_ فرزندرادرشکم مادرنام گذاشتن وانتخاب نام نیکو مانند محمد,علی,وفاطمه.واورابه نام خواندن.

۳۲_ تلاوت قرآن خصوصا مداومت برسوره انبیاء هرقدرکه بتواندبرای صالح شدن فرزندبسیارموثراست.

۳۳_ یکی ازروشهای موثربرای ایجادپیوستگی بین والدین وجنین قبل ازتولداو صحبت کردن باجنین است این رفتارخاطرات خوبی ازدوران قبل ازتولد درجنین باقی میگذاردوبعدازتولدنیزکودک صداهای آشنارابه یادمی آورد.

۳۴_ درطول بارداری به تغذیه ورعایت نکات بهداشتی توجه داشته باشد.

منبع پرسمان

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار