لوبیای سحر آمیز با پیام فارسی

لوبیای سحر آمیز با پیام فارسی

  لوبياي سحرآميز فارسي برای اولین بار با پیام كاملا فارسی پیامی زنده و ابتكاری حك شده بر روی لوبیا بهترین راه برای نشان دادن علاقه بهترين هديه براي آنها كه دوستشان داريد!!! بعد از ۷ روز پیام فارسی بر روی گل برگ آن ظاهر می .... ادامه نوشته