فانتزی من اینه

fantezi 1

 

فانتزی من اینه

یکـــی از فانـــتزی هـــام اینــــه کـــه وقتــــی خبـــر نـــگار یـــک برنـــامه پر طـــرف دار مـــیاد و ازم میــــپرســـه کـــه علـــم بهتــــر اســــت یا ثــــروت؟ اول خیــــره بشــــم تو چشمــــاش وبعــــد بگـــم بــــه نظــــر تــــو اگــــه بچــــه هـــای کــــاری کــــه الان ســـر چهــــار راه دارن نــــون خونــــواده رو در میــــارن پــــول داشتــــن میتـــونســـــتن بــــرن مدرســـــه یا نــــه؟
به نظـــــر تــــو ی دانــــش آمـــــوز وقتــــی دوازده ســــال داره درس میخـــــونه وبــــه مرحـــله دانشــــگاه رفتـــــن میرســـــه امــــا هیــــچ پولــــــی برا ثبـــــت نـــــوم نـــــداره وبــــه ناچـــــار درس و دانشــــگاه رو ول میکنـــــه الان بــــه ایـــن ســـــوال تو چــــه جوابـــــی میـــده؟
بعـــــد اینــــجا بغــــض گلــــوم رو بگــــیره وبهــــش بگــــم بــــرو دااش تــــو حرفهــــای منــــو متوجـــــه نمیشـــــی اونایـــــی هـــــم کــــه متوجـــه میشـــــن خیلـــــی هاشـــــون الان تلویزیـــــون نــــدارن کـــه گـــوش کنــــند پـــس بی خیـــــال.

#################

فانتزی من اینه یه روز بخوابم و بیدار شم و ببینم بزرگ شدم، زن و بچه دارم خونه و ماشین دارم بعد یه شرکت دارم….آدم خَیِّر و باحالی شدم …..ورزشکار و خوش تیپ هم هستم…..بعد مث بچه آدم زندگی مو بکنم…..
جون داداش پوسیدیم از بس به این ارزو های تکراری فک کردیم و واسش سگ دو زدیم…

##################

یکی از فانتزیام اینه که بتونم نصف سنجاب عصر یخبندان پشتکار داشته باشم

####################

یکی از فانتزیام اینه با یکی ازدواج کنم فامیلش کوهی باشه، بعد اسم بچمونو بذاریم بُــــز ! بشه بزکوهی

#######################

یکی از فانتزیام اینکه وقتی تو اوتوبوس نشستم و از ازدحام مسافرا دارم دست و پا میزنم گوشیم رو بزارم کنار گوشم و بگم “من تو موقعیتم کی خودم رو منفجر کنم؟؟ “

######################

یکی از فانتزیام اینکه وقتی مامانم منو میفرسته دنباله ی چیزی ازش میپرسم کجاست ؟؟؟؟؟؟ میگه همون جا !!!!!!!! بدونم همون جا دقیقا کجاست :))))))))

###################

فـانـتـزی لـذت بـخـشـیـه وقـتـی بــرف مـیـاد بـا مـخـاطـب ﺧـﺎﺻـﺖ پـﯿـﺎﺩﻩ ﺑــﺮﯼ ﺑـﯿــﺮﻭﻥ …
قـدم بـزنـی ،ﺑـﭽـﺮﺧــﯽ . ﻭﻗـﺘـﯽ ﻗـﺸـﻨـﮓ ﯾـﺦ ﮐـﺮﺩ …ﻟـﭙــﺎﺵ ﮔـﻞ ﺍﻧـﺪﺍﺧـﺖ ﺍﺯ ﺳـﺮﻣـﺎ …
.
.
.
ﺑــﺎ ﮐـﺶ ﺑـﺰﻧـﯽ ﺑــﻪ ﻟـﭙـﺎﺵ ﺗـﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑـﻤـﯿـﺮﻩ ﮐـصـﺎﻓـط دوسـت داشـتـنـی رو!!!

منبع:۴jok.com

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار