اهمیت آراستگی و آرایش قبل از رابطه جنسی,اهمیت آرایش قبل از رابطه جنسی,نظافت زناشویی

اهمیت آراستگی و آرایش قبل از رابطه جنسی

اهمیت آراستگی و آرایش قبل از رابطه جنسی اهمیت آرایش قبل از رابطه جنسی خانم ها میگویند :در دوران قبل از ازدواج هر موقع قرار داشتیم از بوی عطرش گیج میشدم ، لباسهای مرتب و شیکی به تن داشت و موهای مرتب .... ادامه نوشته