داستان حکمت آموز کوتاه(مردی که در خانه داخل شعله آتش نشسته بود)

Man-in-house-fire

داستان حکمت آموز کوتاه(مردی که در خانه داخل شعله آتش نشسته بود)

مسافری زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت. خانه ای را دید که در حال سوختن بود و مردی در وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود.
مسافر فریاد زد : هی! خانه ات آتش گرفته است!
مرد جواب داد : می دانم.
مسافر گفت: پس چرا بیرون نمی آیی؟
مرد گفت: آخر بیرون باران می آید. مادرم همیشه می گفت اگر زیر باران بروی ، سینه پهلو می کنی!
«خردمند کسی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترک کتد»

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار