داستان کوتاه و جذاب (معجزه لبخند),معجزه لبخند,داستان واقعی معجزه لبخند,آنتوان دو سنت اگزوپری,معجزه لبخند آنتوان دو سنت اگزوپری,داستان کوتاه و آموزنده

داستان کوتاه و جذاب(معجزه لبخند)

داستان کوتاه و جذاب(معجزه لبخند) بسیاری از مردم کتاب «شازده کوچولو» اثر آنتوان دو سنت اگزوپری را می شناسند. اما شاید همه ندانند که او خلبان جنگی بود و با نازی ها جنگید و کشته شد. قبل از شروع جنگ جهانی دوم .... ادامه نوشته