بزرگ شدن باسن زنان با نزدیکی از پشت؟؟

بزرگ شدن باسن زنان با نزدیکی از پشت؟؟

بزرگ شدن باسن زنان با نزدیکی از پشت؟؟ آیا رابطه زناشویی از پشت باعث حاملگی می شود؟ خیر باعث حاملگی نمی شود، زیرا از باسن به واژن هیچ ورودی وجود ندارد. سوالاتی که معمولا خانمها و آقایان بخاطر شرم و حیا از پزشک .... ادامه نوشته