ثواب خواندن آیه الکرسی

ثواب خواندن آیت الکرسی

 ثواب خواندن آیت الکرسی در وصف آیت الکرسی آیه الکرسی یکی از بزرگترین و با فضیلت ترین آیات قرآن کریم است. در روایات، برای تلاوت آیه الکرسى، فضایل و برکات بسیار و نتایج مادی و معنوی فراوانی برشمرده شده است. برخی آیات .... ادامه نوشته