داستان کوتاه آموزنده(پلنگ های زندگی و شیوانا),پلنگ های زندگی و شیوانا,پلنگ های زندگی,احساس قدرت

داستان کوتاه آموزنده(پلنگ های زندگی و شیوانا)

داستان کوتاه آموزنده(پلنگ های زندگی و شیوانا) روزی پلنگی وحشی به دهکده حمله کرد. شیوانا همراه با تعدادی ازجوانان برای شکار پلنگ به جنگل اطراف دهکده رفتند. اما پلنگ خودش را نشان نمی داد و دائم از تله شکارچیان می گریخت. سرانجام .... ادامه نوشته