احکام زناشویی در ماه محرم,حکم زناشویی در ماه محرم,حکم رابطه زناشویی در ماه محرم

احکام زناشویی در ماه محرم

احکام زناشویی در ماه محرم حکم زناشویی در ماه محرم آیا مقاربت جنسی در ماه محرم اشکال دارد؟ اگر همسر خیلی به این کار اصرار داشته باشد..؟ در کل چه شبهایی نزدیکی اشکال دارد؟؟؟آیا در حالتی حرام هم هست؟ جواب مقاربت جنسی در ماه محرم هیچ .... ادامه نوشته

احكام شرعی زناشویی,احكام شرعی روابط زناشویی,احكام شرعی مسائل زناشویی

احکام شرعی زناشویی

احکام شرعی زناشویی احکام زناشویی از دیدگاه اسلام دز این مقاله از پورتال سرزده برآنیم تا بعضی از وظایف زناشویی مردان در قبال همسرشان را بیان کنیم. آیا فقط خانم باید به نیازهای جنسی همسرش توجه بکند ؟ پاسخ – زن و مرد وقتی .... ادامه نوشته