احکام صیغه زناشویی,صیغه زناشویی,رابطه زناشویی در دوران صیغه

احکام صیغه زناشویی

احکام صیغه زناشویی صیغه زناشویی مساله ۲۰۲۳-ازدواج ( دائم و غیردائم ) از مستحبات است و اگر کسی بترسد که با ترک ازدواج ( دائم و غیردائم ) در حرام بیفتد ازدواج ( دائم و غیر دائم ) بر او واجب است. مساله .... ادامه نوشته

احكام شرعی زناشویی,احكام شرعی روابط زناشویی,احكام شرعی مسائل زناشویی

احکام شرعی زناشویی

احکام شرعی زناشویی احکام زناشویی از دیدگاه اسلام دز این مقاله از پورتال سرزده برآنیم تا بعضی از وظایف زناشویی مردان در قبال همسرشان را بیان کنیم. آیا فقط خانم باید به نیازهای جنسی همسرش توجه بکند ؟ پاسخ – زن و مرد وقتی .... ادامه نوشته