ازدواج در سن بالا و نگرانیهای جنسی,مشکلات ازدواج در سن بالا, ازدواج های سن بالا

ازدواج در سن بالا و نگرانیهای جنسی

ازدواج در سن بالا و نگرانیهای جنسی مشکلات ازدواج در سن بالا مسئول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با بیان اینکه برخی مسائل ، دغدغه فکری جوانان قبل از ازدواج است و آن را مانعی برای ازدواج خود می بینند خاطرنشان .... ادامه نوشته