داستان کوتاه آموزنده(استیوجابز و گوشی آیفون فقط با یک کلید),استیوجابز و گوشی آیفون فقط با یک کلید,گوشی آیفون فقط با یک کلید,استیوجابز و گوشی آیفون,استیوجابز و تعهد

داستان کوتاه آموزنده(استیوجابز و گوشی آیفون فقط با یک کلید)

داستان کوتاه آموزنده(استیوجابز و گوشی آیفون فقط با یک کلید) وقتی استیو جابز بهترین مهندسان خودشو درگیر پروژه فوق سری ساخت تلفن همراه آیفون کرد، در واقع درگیر یک نبرد تمام عیار شد. اپل هیچ سابقه ای در ساخت تلفن های .... ادامه نوشته