داستان کوتاه آموزنده (نقاشی مادر یک چشم),نقاشی مادر یک چشم,نقاشی بچه از مادر یک چشم,اشتباه معلم,داستان کوتاه آموزنده,

داستان کوتاه آموزنده (نقاشی مادر یک چشم)

داستان کوتاه آموزنده (نقاشی مادر یک چشم) پسر کوچولو از مدرسه اومد و دفتر نقاشیش رو پرت کرد روی زمین! بعد هم پرید بغل مامانش و زد زیر گریه! مادر نوازش و آرومش کرد و خواست که بره و لباسش رو .... ادامه نوشته