اشعار عاشورا حسینی,اشعار شب عاشورا حسینی,شعر عاشورا حسینی

اشعار عاشورا حسینی

اشعار عاشورا حسینی اشعار شب عاشورا حسینی آنجا که اشک پای غمت پا گرفت و بعد... بغضی میان سینه من جا گرفت و بعد... وقتی که ذوالجناح بدون تو بازگشت این دخترت بهانه بابا گرفت و بعد ... ******************************* ابری سیاه بر سر راهم نشسته بود ابری که .... ادامه نوشته