با فلفل از سرماخوردگی در امان بمانید,فلفل سرماخوردگی,فلفل و سرماخوردگی

با فلفل از سرماخوردگی در امان بمانید

با فلفل از سرماخوردگی در امان بمانید فلفل و سرماخوردگی در صورتی که شخصی مشکل خاص معده نداشته باشد، در خوردن غذاهای تند منع مصرف ندارد مگر اینکه دچار التهاب معده باشد یا با خوردن این غذاها به حساسیت مبتلا شود.حمید عبدی .... ادامه نوشته