تقسیم 17 شتر به وسیله امام علی,امام علی و تقسیم هفده شتر,امام علی و تقسیم شتران,داستان شتران و تقسیم امام علی

داستان کوتاه آموزنده (تقسیم ۱۷ شتر به وسیله امام علی)

داستان کوتاه آموزنده (تقسیم ۱۷ شتر به وسیله امام علی) گویند شخصی در حال مرگ بود و قبل از مرگش او وصیت کرد: من ۱۷ شتر و ۳ فرزند دارم شتران مرا طوری تقسیم کنید که بزرگترین فرزندم نصف آنها را .... ادامه نوشته