آموزش عروسک قلاب بافی گوسفند

آموزش عروسک قلاب بافی گوسفند این عروسک رو فقط می توانید در حالت نشسته ازش استفاده کنید، یعنی پاهای اون طوری نیست که بتونید در حالت ایستاده نگهش دارید. وسایل : نخ کاموا سفیدو قهوه ایی پشمی (رنگ قهوه ایی برای سر گوسفند .... ادامه نوشته