داستان کوتاه آموزنده (امید کسی را ناامید نکن),امید کسی را ناامید نکن,داستانی از ابوریجان بیرونی,داستان کوتاه آموزنده

داستان کوتاه آموزنده (امید کسی را ناامید نکن)

داستان کوتاه آموزنده (امید کسی را ناامید نکن) ابوریحان بیرونی در خانه یکی از بزرگان نیشابور میهمان بود. از هشتی ورودی خانه، صدای او را می شنید که در حال نصیحت و اندرز است. مردی به دوست ابوریحان می گفت هر روز .... ادامه نوشته