انتخاب ولیعهد پادشاه و نگهداری دانه ها,انتخاب ولیعهد,نگهداری دانه ها,داستان جالب کوتاه, داستان جالب و اموزنده

داستان جالب(انتخاب ولیعهد پادشاه و نگهداری دانه ها)

داستان انتخاب ولیعهد پادشاه و نگهداری دانه ها روزی روزگاری پادشاهی سه پسر داشت و باید از بین آنها یکی را به عنوان ولیعهد خود انتخاب می کرد. انتخاب مشکلی بود چون هر سه پسر بسیار زیرک و شجاع بودند. با .... ادامه نوشته