داستان کوتاه آموزنده(زندگی انعکاس رفتار آدمی است),زندگی انعکاس رفتار آدمی است,انعکاس رفتار آدمی,انعکاس رفتار آدمی در زندگی,رفتار آدمی و انعکاس آن در زندگی,رفتار آدمی و زندگی

داستان کوتاه آموزنده(زندگی انعکاس رفتار آدمی است)

داستان کوتاه آموزنده(زندگی انعکاس رفتار آدمی است) پسری و پدری داشتند در کوه قدم میزدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد به زمین افتاد و داد کشید آآآی ی ی! صدایی از دور دست آمد آآآی ی ی ی! پسرک با .... ادامه نوشته